ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
Online შეკვეთა
  WI FI
  ქალაქი *
  რაიონი *
  სახელი *
  გვარი *
  ტელ. (რომელზეც გსურთ ინტერნეტის დადგმა)
  პირადი ნომერი *
  მიუთითეთ თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი, მაგ. 00110000111
  პირადობის #1 გვერდის სურათი *
  პირადობის #2 გვერდის სურათი *
  თქვენი სურათი პირადობასთან ერთად *
  მისამართი *
  საკონტაქტო მობილური *
  ელ.ფოსტა *
  საკადასტრო კოდი
  ტარიფი *
  ინფორმაციის მიღების წყარო
  აგენტის კოდი
  captcha  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.
  WI FI
  შენიშვნა!!! განაცხადის შევსებისას გთხოვთ მიუთითოთ კომპანიის უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
  ქალაქი *
  რაიონი *
  სახელი *
  გვარი *
  ტელ. (რომელზეც გსურთ ინტერნეტის დადგმა)
  პირადი ნომერი *
  მიუთითეთ თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი, მაგ. 00110000111
  პირადობის #1 გვერდის სურათი *
  პირადობის #2 გვერდის სურათი *
  თქვენი სურათი პირადობასთან ერთად *
  იურიდიული მისამართი *
  მისამართი *
  საკონტაქტო მობილური *
  ელ.ფოსტა *
  საკადასტრო კოდი
  აგენტის კოდი
  კომპანიის დასახელება *
  საიდენტიფიკაციო კოდი *
  საბიუჯეტო არასაბიუჯეტო
  ტარიფი *
  ინფორმაციის მიღების წყარო
  captcha  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.
  ქალაქი *
  რაიონი *
  სახელი *
  გვარი *
  ტელ
  პირადი ნომერი *
  მიუთითეთ თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი, მაგ. 00110000111
  პირადობის #1 გვერდის სურათი *
  პირადობის #2 გვერდის სურათი *
  თქვენი სურათი პირადობასთან ერთად *
  მისამართი *
  საკონტაქტო მობილური *
  ელ.ფოსტა *
  საკადასტრო კოდი
  ტარიფი *
  აგენტის კოდი
  ინფორმაციის მიღების წყარო  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.
  შენიშვნა!!! განაცხადის შევსებისას გთხოვთ მიუთითოთ კომპანიის უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
  ქალაქი *
  რაიონი *
  სახელი *
  გვარი *
  ტელ
  პირადი ნომერი *
  მიუთითეთ თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი, მაგ. 00110000111
  პირადობის #1 გვერდის სურათი *
  პირადობის #2 გვერდის სურათი *
  თქვენი სურათი პირადობასთან ერთად *
  იურიდიული მისამართი *
  მისამართი *
  საკონტაქტო მობილური *
  ელ.ფოსტა *
  კომპანიის დასახელება *
  საიდენტიფიკაციო კოდი *
  საბიუჯეტო არასაბიუჯეტო
  საკადასტრო კოდი
  აგენტის კოდი
  ტარიფი *
  ინფორმაციის მიღების წყარო  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.
  შენიშვნა!!! განაცხადის შევსებისას გთხოვთ მიუთითოთ კომპანიის უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
  ქალაქი *
  რაიონი *
  სახელი *
  გვარი *
  პირადი ნომერი *
  მიუთითეთ თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი, მაგ. 00110000111
  პირადობის #1 გვერდის სურათი *
  პირადობის #2 გვერდის სურათი *
  თქვენი სურათი პირადობასთან ერთად *
  იურიდიული მისამართი *
  ფაქტობრივი მისამართი *
  საკონტაქტო მობილური *
  ელ.ფოსტა *
  საკადასტრო კოდი
  აგენტის კოდი
  კომპანიის დასახელება *
  საიდენტიფიკაციო კოდი *
  საბიუჯეტო არასაბიუჯეტო
  ტელეფონების რაოდენობა *
  ინტერნეტი (DSL)
  შენიშვნა!!! თუ გსურთ ისარგებლოთ აქციით
  DSL+ტელეფონი უფასოდ
  მონიშნეთ ზემოთ არსებული გრაფა.
  ტარიფი
  ტელეფონის დადგმა 30 ლარი
  შენიშვნა: ტექნიკური პირობების არ არსებობის შემთხვევაში დაგიკავშირდებათ კომპანიის წარმომადგენელი.  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.
  ქალაქი *
  ტელ. (რომელზეც გსურთ ინტერნეტის დადგმა) *
  ტელეფონის ნომერი მიუთითეთ ინდექსით
  captcha  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.
  ქალაქი *
  ტელ. (რომელზეც გსურთ ინტერნეტის დადგმა) *
  ტელეფონის ნომერი მიუთითეთ ინდექსით
  captcha  * შეგახსენებთ, რომ სერვისის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წინასწარ.