ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
ოფერტა
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
  ოპტიკა -სიჩქარე ტარიფი შეკვეთა
  4 მგბ 25 ლარი შეკვეთა
  8 მგბ 49 ლარი შეკვეთა
  10 მგბ 69 ლარი შეკვეთა
  20 მგბ 129 ლარი შეკვეთა
  30 მგბ 290 ლარი შეკვეთა
  50 მგბ 490 ლარი შეკვეთა
  70 მგბ 690 ლარი შეკვეთა
  100 მგბ 990 ლარი შეკვეთა
  პაკეტი 4 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 100 Mbps
  მაქსიმალური სიჩქარე 4 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 100 Mbps
  მინიმალური სიჩქარე 0.8 Mbps 1.6 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps 10 Mbps 14 Mbps 20 Mbps
  ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 3.2 Mbps 6.4 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 24 Mbps 40 Mbps 56 Mbps 80 Mbps
  ჯიტერი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი
  დაყოვნება < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი
  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%
  ADSL სიჩქარე ფაქტობრივი ტარიფი შეკვეთა
  მინიმალი 0.4 მბ - 2 მბ 1.6 მბ 22 შეკვეთა
  სტანდარტი 0.6 მბ - 3 მბ 2.4 მბ 32 შეკვეთა
  სტანდარტი + 0.8 მბ - 4 მბ 3.2 მბ 39 შეკვეთა
  პრემიუმი 1 მბ - 5 მბ 4 მბ 49 შეკვეთა
  პაკეტი 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
  მაქსიმალური სიჩქარე 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
  მინიმალური სიჩქარე 0.4 Mbps 0.6 Mbps 0.8 Mbps 1 Mbps
  ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 1.6 Mbps 2.4 Mbps 3.2 Mbps 4 Mbps
  ჯიტერი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
  დაყოვნება < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი
  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 3% < 3% < 3% < 3%
  * ინსტალაციის ღირებულება (დაფარვის ზონაში): 70 ლარი
იურიდიული პირებისთვის
ტარიფები და პაკეტებიინვოისები