ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
  ოპტიკა -სიჩქარე ტარიფი შეკვეთა
  6 მგბ 45 ლარი შეკვეთა
  8 მგბ 60 ლარი შეკვეთა
  10 მგბ 85 ლარი შეკვეთა
  20 მგბ 145 ლარი შეკვეთა
  30 მგბ 320 ლარი შეკვეთა
  პაკეტი 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps
  მაქსიმალური სიჩქარე 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps
  მინიმალური სიჩქარე 1.2 Mbps 1.6 Mbps 2 Mbps 4 Mbps 6 Mbps
  ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 4.8 Mbps 6.4 Mbps 8 Mbps 16 Mbps 24 Mbps
  ჯიტერი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი
  დაყოვნება < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი
  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%
  * ინსტალაციის ერთჯერადი საფასური: 70 ლარი
  ADSL სიჩქარე ფაქტობრივი ტარიფი შეკვეთა
  მინიმალი 0.4 მბ - 2 მბ 1.6 მბ 30 შეკვეთა
  სტანდარტი 0.6 მბ - 3 მბ 2.4 მბ 38 შეკვეთა
  სტანდარტი + 0.8 მბ - 4 მბ 3.2 მბ 45 შეკვეთა
  პრემიუმი 1 მბ - 5 მბ 4 მბ 52 შეკვეთა
  პაკეტი 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
  მაქსიმალური სიჩქარე 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
  მინიმალური სიჩქარე 0.4 Mbps 0.6 Mbps 0.8 Mbps 1 Mbps
  ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 1.6 Mbps 2.4 Mbps 3.2 Mbps 4 Mbps
  ჯიტერი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
  დაყოვნება < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი
  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 3% < 3% < 3% < 3%
  * ინსტალაციის ერთჯერადი საფასური: 50 ლარი
იურიდიული პირებისთვის
ტარიფები და პაკეტებიინვოისები