ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
  ოპტიკა სიჩქარე ტარიფი შეკვეთა
  სტანდარტი 30 მბ 30 შეკვეთა
  სტანდარტი ახალი 40 მბ 35 შეკვეთა
  პრემიუმი 50 მბ 50 შეკვეთა
  პრემიუმი ახალი 70 მბ 70 შეკვეთა
  პროფესიონალი 100 მბ 100 შეკვეთა
  პაკეტი 30 Mbps 40 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 100 Mbps
  მაქსიმალური სიჩქარე 30 Mbps 40 Mbps 50 Mbps 70 Mbps 100 Mbps
  მინიმალური სიჩქარე 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 14 Mbps 20 Mbps
  ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 24 Mbps 32 Mbps 40 Mbps 56 Mbps 80 Mbps
  ჯიტერი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი < 50 მილიწამი
  დაყოვნება < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი < 650 მილიწამი
  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%
  ADSL სიჩქარე ფაქტობრივი ტარიფი შეკვეთა
  მინიმალი
  (რეგიონალური)
  0.4 მბ - 2 მბ 1.6 მბ 14 შეკვეთა
  მინიმალი 0.4 მბ - 2 მბ 1.6 მბ 22 შეკვეთა
  სტანდარტი 0.6 მბ - 3 მბ 2.4 მბ 32 შეკვეთა
  სტანდარტი + 0.8 მბ - 4 მბ 3.2 მბ 39 შეკვეთა
  პრემიუმი 1 მბ - 5 მბ 4 მბ 49 შეკვეთა
  პაკეტი 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
  მაქსიმალური სიჩქარე 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps
  მინიმალური სიჩქარე 0.4 Mbps 0.6 Mbps 0.8 Mbps 1 Mbps
  ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე 1.6 Mbps 2.4 Mbps 3.2 Mbps 4 Mbps
  ჯიტერი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
  დაყოვნება < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი < 750 მილიწამი
  დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი < 3% < 3% < 3% < 3%