ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
"ახალი ქსელები" წარმოადგენს ერთ-ერთ პირველ კერძო ინტერნეტპროვაიდერს საქართველოში. მომხმარებელს ინტერნეტი მიეწოდება 2006 წლიდან. ამჟამად დაფარვის ზონა მოიცავს თბილისს, ქუთაისს, კასპს, ზესტაფონს, თერჯოლას, ფოთს, ზუგდიდს და გორს.
მიმოხილვა
ჩვენი უპირატესობებია:
  • დაბალი ტარიფები
  • უფასო ინსტალაცია
  • მომხმარებლებზე მორგებული აქციები
  • 24 სთ-იანი საინფორმაციო სამსახური
  • ბალანსის შევსება/დავალიანების დაფარვა სატელეფონო გადასახადთან ერთად
  • სტოპ სერვისი