ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი

ქსელის ინტერფეისის მახასიათებლები და ქსელის სხვა ტექნიკური მახასიათებლები

შპს "ახალი ქსელები" ინტერნეტ სერვისის მიწოდებას ანხორციელებს 3 სახის ტექნოლოგიით ხოლო ინტერნეტ/ტელევიზიის 2 ტექნოლოგიით:

1. ADSL 2+ Asymmetric digital subscriber line (DSLAM)
2. FTTB Fiber-To-The-Building (Ethernet Switch)
3. FTTH Fiber-To-The-Home (P2P-Optical switch, Gpon)

1. ADSL ტექნოლოგიით ჩართვის დროს გამოიყენება ნებისმიერი ფირმის წარმოების ADSL-მოდემი, რომელსაც უნდა გააჩნდეს შემდეგი აუცილებელი სტანდარტები და სპეციფიკაციები:

ADSL

1.1ADSL-ITU G992.1, ADSL2- ITU G992.3, ADSL2+ ITU G992.5 - სტანდარტები
1.2Wan: RJ-11 Line port
1.3Ethernet RJ-45 LAN ports Min-1 10/100 Mbps Auto-Negotiation
1.4Supports Web Management
1.5Nat & Pat
1.6DHCP Client/Server
1.7Transparent Bridging
1.8Vlan Tagging passthrough bridge mode
1.9Management - Web configurator
1.10Port Forwarding
1.11IPv4
1.12Dynamic/Static DNS Server
შენიშვნა: ADSL-ტექნოლოგიაზე IPTV-ტელევიზიის სერვისს კომპანია არ ანხორციელებს.

2. FTTB - Fiber To The Building - ტექნოლოგით ჩართვის დროს, სააბონენტო მოწყობილობას უნდა გააჩნდეს შემდეგი აუცილებელი სტანდარტები და სპეციფიკაციები:

FTTB

2.1Wan: RJ-45 Ethernet Port 1x 10/100 Mbps
2.2LAN Ethernet RJ-45 ports 1-4x 10/100 Mbps Auto-Negotiation
2.3Remote Web managment
2.4Wan Types Dynamic IP/Static IP
2.5IPv4
2.6Router/Bridge/AP – Modes
2.7Network Address Translation (NAT)
2.8DHCP Server/Client
2.9Dynamic/Static DNS Server
2.10IGMP V2/V3
2.11VLANs / Native Vlan
2.12Qos
2.13Port Forwarding
2.14Dynamic/Static DNS Server
2.15Wireless Lan – IEEE 802.11 b/g/n
2.16Frequency 2.4 GHz
2.17Wireless Security WPA-PSK/WPA2-PSK
2.18Auto Channel Selection

3. FTTH – Fiber-To-The-Home P2P-Optical switch ტექნოლოგით ჩართვის დროს, სააბონენტო მოწყობილობას უნდა გააჩნდეს შემდეგი აუცილებელი სტანდარტები და სპეციფიკაციები:

FTTH P2P

3.1Wan: Fiber Interface 1x 10/100 Mbps Tx:1550/Rx 1310 Auto-Negotiation
3.2LAN Ethernet RJ-45 ports 1-4x 10/100 Mbps Auto-Negotiation
3.3Remote Web management
3.4Wan Types Dynamic IP/Static IP
3.5IPv4
3.6Router/Bridge/AP – Modes
3.7Network Address Translation (NAT)
3.8DHCP Server/Client
3.9Dynamic/Static DNS Server
3.10IGMP V2/V3
3.11VLANs / Native Vlan
3.12Qos
3.13Port Forwarding
3.14Dynamic/Static DNS Server
3.15Wireless Lan – IEEE 802.11 b/g/n
3.16Frequency 2.4 GHz
3.17Wireless Security WPA-PSK/WPA2-PSK
3.18Auto Channel Selection

ტექნიკური მოწყობილობების შესახებ რაიმე შეზღუდვის არსებობის შესახებ ინფორმაცია

FTTH GPON

FTTH – Fiber-To-The-Home Gpon ტექნოლოგით ჩართვის დროს, გაგვაჩნია ტექნოლოგიური შეზღუდვები. შეზგუდვები გამოიხატება იმაში, რომ თვითონ Gpon მოწყობილობების მწარმოებლები თავიდანვე საზღვრავენ თავისივე სააბოენტო მოწყობილობების სერიულ ნომრებს და შიდა პროტოკოლებს რის გამოც სხვა კომპანიის მიერ წარმოებულ სააბონენტო მოწყობილობას ვერ მივაწვდით მომსახურებას. აქედან გამომდინარე ამ ტექნოლოგიით ჩართვის დროს გამოვიყენებთ კონკრეტულ სააბონენტო მოწყობილობების მოდელებს:
ISKRATEL:Innbox G2424, Innbox G2426, Innbox G2426A, Innbox G74, Innbox G84
ZTE:F620, F660