ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
ოფერტა
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
მობრძანდით ახალი ქსელების ნებისმიერ სერვის ცენტრში და გააფორმეთ ხელშეკრულება ან გააკეთეთ Online განაცხადი.
* ხელშეკრულების სერვის ცენტრში გაფორმებისათვის საჭიროა თან იქონიოთ პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.
ADSL ხელშეკრულების შაბლონი ოპტიკის ხელშეკრულების შაბლონი
Ethernet ხელშეკრულების შაბლონი ოპტიკის ხელშეკრულება (ზუგდიდი)
Ethernet ხელშეკრულების შაბლონი (გორი)