ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
 
STOP სერვისი
თქვენ შეგიძლიათ წლის მანძილზე 3 თვით ისარგებლოთ სტოპსერვისით, ანუ მომსახურების დროებითი შეჩერებით ხელშეკრულების გაუქმების გარეშე. სტოპსერვისით სარგებლობისას არ დაგერიცხებათ მომსახურების ტარიფი..

სტოპსერვისის გააქტიურება 1 ლარი
 
სტატიკური IP მისამართი
შეგიძლიათ ისარგებლოთ სტატიკური IP მისამართის მოწყობის სერვისით. სტატიკური IP მისამართის მოწყობა (ერთჯერადად ყოველ IP მისამართზე) 50 ლარი

გამოყოფილი არხი
„ახალი ქსელები“ გთავაზობთ გამოყოფილი არხის მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობას. თითოეული ასეთი არხის მოწყობა და მომსახურების საფასური ინდივიდუალურია შეკვეთის მიხედვით.