ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
IP ტელეფონია, ანუ ინტერნეტ ტელეფონია არის უახლესი სიტყვა საკომუნიკაციო ბაზარზე, რომელიც მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. იგი გამოიყენება როგორც კერძო, ასევე კორპორატიულ სექტორში და მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, ისარგებლოს შემდეგი დამატებითი მომსახურებით:
IP ტელეფონი
  • კონფერენცკავშირი
  • ზარების გადამისამართება
  • ნომრის ამომცნობი
  • და სხვა
კავშირის დამყარება შესაძლებელია ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც ხორციელდება ინტერნეწვდომა. განსაკუთრებით მიმზიდველია ის ფაქტი, რომ მომხმარებელს შეუძლია ნომრის მფლობელი ოპერატორის ("ახალი ქსელები") ტარიფებით ისარგებლოს მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში.

"ახალ ქსელები" IP ტელეფონიას მომხმარებელს სთავაზობს 2011 წლიდან.

SIP ტელეფონის აპლიკაცია 3CX *
* აპლიკაციის ინსტალაციისათვის აუცილებელია გქონდეთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ გადმოცემული SIP ნომერი.
ტარიფები
შეკვეთა
ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
ფიქსირებულ ქსელში
4 თეთრი
საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
სადენიან და უსადენო ქსელში
6 თეთრი
საქალაქთაშორისო ზარი შიდა ქსელში უფასო
ზარი მობილურ ოპერატორთან 16 თეთრი
სიპის ჩაწერა კომპიუტერში და მობილურში (დღგ-ს ჩათვლით) 5 ლარი
სიპის ჩაწერა ტელეფონის აპარატში (ფიქსირებული) 30 ლარი