ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
ტელეფონის დადგმის საფასური:
თბილისი, ქუთაისი, ზესტაფონი, თერჯოლა 30 ლარი
ფოთი 10 ლარი
* ტელეფონის დადგმის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში 300 წთ. უფასო
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ:
  დღის განმავლობაში (8:00-24:00)
  ღამის საათებში (24:00-08:00)

  2 თეთრი
  1 თეთრი
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  უსადენო ქსელში
  5 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 28 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  უსადენო ქსელში
  5 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 28 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  ზარი უსადენო ქსელში 5 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა
  ფიქსირებულ ქსელში
  6 თეთრი
  ზარი მობილურ ქსელში:
  მაგთი და ჯეოსელი
  ბილაინი

  12 თეთრი
  18 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში 300 წთ. უფასო
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ:
  დღის განმავლობაში (8:00-24:00)
  ღამის საათებში (24:00-08:00)

  2 თეთრი
  1 თეთრი
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  5 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 28 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  5 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 28 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  ლოკალური ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  5 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 14 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში 300 წთ. უფასო
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ:
  დღის განმავლობაში (8:00-24:00)
  ღამის საათებში (24:00-08:00)

  2 თეთრი
  1 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 25 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 25 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი შიდა ქსელში
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ
  100 წთ. უფასო
  2 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 25 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში 300 წთ. უფასო
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ:
  დღის განმავლობაში (8:00-24:00)
  ღამის საათებში (24:00-08:00)

  2 თეთრი
  1 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 27 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 27 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი შიდა ქსელში
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ
  100 წთ. უფასო
  2 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 27 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში 300 წთ. უფასო
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ:
  დღის განმავლობაში (8:00-24:00)
  ღამის საათებში (24:00-08:00)

  2 თეთრი
  1 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 27 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი 6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 27 თეთრი
  შეკვეთა
  ლოკალური ზარი შიდა ქსელში უფასო
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  4 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი შიდა ქსელში
  ლიმიტის ამოწურვის შემდეგ
  100 წთ. უფასო
  2 თეთრი
  საქალაქთაშორისო ზარი სხვა ოპერატორის
  ფიქსირებულ ქსელში
  6 თეთრი
  ზარი მობილურ ოპერატორთან 27 თეთრი

11808ზარის ღირებულება 1.75 ლარი
11818ზარის ღირებულება 0.18 ლარი

საერთაშორისო ზარების საცალო ტარიფები