ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
მიმოხილვა
"ახალი ქსელები" გთავაზობთ უმაღალესი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის სატელეფონო მომსახურებას, რასაც უზრუნველყოფს ახალი სახაზო-საკაბელო ქსელი და ციფრული ტექნოლოგიის სატელეფონო სადგურები.
მიმოხილვა
გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:
  • ციფრული სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფა
  • ტელეფონის დადგმა
  • ტელეფონის გადაფორმება, ნომრის შეცვლა
  • 64 კბ და 2 მგბ-იანი არხების მოწყობა
  • ადგილობრივი სატელეფონო შემომავალი და გამავალი საუბრების დეტალური ამონაწერის ამობეჭდვა
ჩვენი უპირატესობებია:
  • უმაღლესი ხარისხის ციფრული სატელეფონო კავშირი
  • 24 საათიანი საინფორმაციო მომსახურება
  • დამატებითი მომსახურების ფართო სპექტრი
  • გადახდის მოქნილი ფორმა
  • ნებისმიერი სატელეფონო საუბრის წამობრივი აღრიცხვა (დამრგვალების გარეშე)