ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
სათაო ოფისი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211326732
მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას #42, თბილისი, 0186
საინფორმაციო სამსახური:
ფიქსირებული ტელ. ნომრიდან: 11 00 00
მობილური ტელეფონიდან: 08 00 00 50 50
ფაქსი: (+995 32) 232 22 55
ელ.ფოსტა: info@ak.ge