ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
მომსახურების ხელშეკრულებაში შესული ცვლილებების შესახებ

ინტერნეტის და ტელეფონიის მომსახურეობის ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილებები, რომლებიც ძალაში შედის 2017 წლის 26 ივლისიდან:

  • იცვლება გადახდის წესი და ყველა აბონენტი გადადის წინასწარი გადახდის სქემაზე - მომსახურება გაითიშება ბალანსზე თანხის ამოწურვისთანავე
  • წინა თვის ტელეფონის საუბრების გადახდის ბოლო თარიღი 25 რიცხვის ნაცვლად განისაზღვრება 3 რიცხვით
  • მომსახურების გადაუხდელობის გამო გათიშვის შემთხვევაში, სერვისის კვლავ გასააქტიურებლად საჭიროა 1 თვის სააბონენტო თანხის წინასწარ გადახდა
  • მნიშვნელოვანი პუნქტები, რომლებიც ასახავს ახალ პირობებს: ინტერნეტის ხელშეკრულება - 8.1.1.; 8.1.2; 9.2.1

ხელშეკრულებები სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.