ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
მომსახურების ხელშეკრულებაში შესული ცვლილებების შესახებ
მომსახურეობის (2016 წლის 8 იანვრიდან) ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილებები:

  • ტელეფონის და IP ტელევიზიის ხელშეკრულებებში შეიცვალა 9.2, 9.3 და 9.4 მუხლები
  • IP ტელეფონის ხელშეკრულებაში შეიცვალა 10.2, 10.3 და 10.4 მუხლები
  • ოპტიკური და DSL ინტერნეტის ხელშეკრულებებში შეიცვალა 11.2, 11.3 და 11.4.
ხელშეკრულებები სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.