ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
ოფერტა
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
მომსახურების ხელშეკრულებაში შესული ცვლილებების შესახებ
მომსახურეობის (2016 წლის 8 იანვრიდან) ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილებები:

  • ტელეფონის და IP ტელევიზიის ხელშეკრულებებში შეიცვალა 9.2, 9.3 და 9.4 მუხლები
  • IP ტელეფონის ხელშეკრულებაში შეიცვალა 10.2, 10.3 და 10.4 მუხლები
  • ოპტიკური და DSL ინტერნეტის ხელშეკრულებებში შეიცვალა 11.2, 11.3 და 11.4.
ხელშეკრულებები სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.