ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
სიახლე შპს "ახტელის" და შპს "ახალი ქსელების" ოპტიკური ინტერნეტ აბონენტებისთვის

2016 წლის 1 ივლისიდან შპს "ახტელის" და შპს "ახალი ქსელების" ოპტიკური ინტერნეტ აბონენტებისთვის WIFI მოდემის სარგებლობის მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება თვეში 10 ლარით.