ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
სიახლე IPTV-ის მომხმარებელთათვის

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 10 აპრილიდან შპს "ახალი ქსელების" და შპს "ახტელის" IPTV მომხმარებლებს შეუწყდებათ მომსახურება.

სურვილის შემთხვევაში მომხმარებლებს შუძლიათ მიიღონ MARTV-ის მომსახურება. პირობები იხ. ვებ გვერდზე

შპს "ახალი ქსელების" და შპს "ახტელის" ადმინისტრაცია