ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
ცვლილება ინტერნეტ ტარიფებში

2014 წლის პირველი აპრილიდან იცვლება ინტერნეტ ტარიფები: 

ADSL სიჩქარე გარანტ. სიჩქარე 
(გლობალი)
ტარიფი (ძველი) შეკვეთა
მინიმალი 2 მგბ-5 მგბ 2 მგბ 19 (17) ლარი შეკვეთა
სტანდარტი 3 მგბ - 5 მგბ 3 მგბ 29 (28) ლარი შეკვეთა
სტანდარტი + 4 მგბ - 5 მგბ 4 მგბ 39 (40) ლარი შეკვეთა
პრემიუმი 5 მგბ - 8 მგბ 5 მგბ 49 (50) ლარი შეკვეთა
პრემიუმი + 6 მგბ - 8 მგბ 6 მგბ 69 (69) ლარი შეკვეთა
ბიზნესი 7 მგბ - 8 მგბ 7 მგბ 99 (100) ლარი შეკვეთა
ოპტიკა სიჩქარე ტარიფი (ძველი) + WiFi * შეკვეთა
მინიმალი 5 მგბ 19 (17) ლარი 21 ლარი შეკვეთა
სტანდარტი 28 მგბ 29 (28) ლარი 31 ლარი შეკვეთა
სტანდარტი + 40 მგბ 39 (40) ლარი 41 ლარი შეკვეთა
პრემიუმი 50 მგბ 49 (50) ლარი 51 ლარი შეკვეთა
პრემიუმი + 70 მგბ 69 (69) ლარი 71 ლარი შეკვეთა
ბიზნესი 100 მგბ 99 (100) ლარი 101 ლარი შეკვეთა