ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
საერთაშორისო კავშირი
მიმოხილვა
შპს "ახალი ქსელები" მომხმარებელს სთავაზობს საერთაშორისო სატელეფონო კავშირით მომსახურებას დაშვების კოდით - 10-65 ან 00.
მიმოხილვა
ჩვენი უპირატესობებია:
  • კავშირის მაღალი ხარისხი
  • წამობრივი აღრიცხვა (დამრგვალების გარეშე)
  • 24 სთ-იანი საინფორმაციო მომსახურება
  • გადახდის მოქნილი სისტემა
  • დაბალი ტარიფი (00-ით სარგებლობის შემთხვევაში უპრეცენდენტოთ დაბალი ტარიფი)
როგორ დავრეკო საზღვარგარეთ?
აკრიფეთ 10-65 (ან "ახალი ქსელების" აბონენტებმა 00) + ქვეყნის კოდი + ქალაქის კოდი + აბონენტის ნომერი. მაგ: ნიდერლანდებში დასარეკად უნდა აკრიფოთ: 00 31 555 + აბონენტის ნომერი.
ტარიფები
შენიშვნა: საერთაშორისო კავშირი "00"_ს ტარიფი მოქმედებს მხოლოდ ახალი ქსელების აბონენტთათვის, ხოლო საერთაშორისო კავშირი "10-65"_ს ტარიფი საერთოა.