ინტერნეტი
ტელევიზია
ტელეფონი
ოფერტა
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
  ოპტიკა -სიჩქარე ტარიფი + WiFi * შეკვეთა
  4 მგბ 25 ლარი 27 ლარი შეკვეთა
  8 მგბ 49 ლარი 51 ლარი შეკვეთა
  10 მგბ 69 ლარი 71 ლარი შეკვეთა
  20 მგბ 129 ლარი 131 ლარი შეკვეთა
  30 მგბ 290 ლარი 292 ლარი შეკვეთა
  50 მგბ 490 ლარი 492 ლარი შეკვეთა
  70 მგბ 690 ლარი 692 ლარი შეკვეთა
  100 მგბ 990 ლარი 992 ლარი შეკვეთა
  ADSL სიჩქარე გარანტ. სიჩქარე
  (გლობალი)
  ტარიფი შეკვეთა
  მინიმალი 2 მგბ - 5 მგბ 2 მგბ 22 ლარი შეკვეთა
  სტანდარტი 3 მგბ - 5 მგბ 3 მგბ 32 ლარი შეკვეთა
  სტანდარტი + 4 მგბ - 5 მგბ 4 მგბ 39 ლარი შეკვეთა
  პრემიუმი 5 მგბ - 8 მგბ 5 მგბ 49 ლარი შეკვეთა
  პრემიუმი + 6 მგბ - 8 მგბ 6 მგბ 69 ლარი შეკვეთა
  ბიზნესი 7 მგბ - 8 მგბ 7 მგბ 99 ლარი შეკვეთა
  * ინსტალაციის ღირებულება (დაფარვის ზონაში): 70 ლარი
იურიდიული პირებისთვის
ტარიფები და პაკეტებიინვოისები