ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
ოფერტა
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
"ახალი ქსელების" და "ახტელის" (შიდა ქსელის) ინდექსები:
თბილისი
 • 213
 • 2186***-2189***
 • 2190***-2191***
 • 221
 • 2245***-2249
 • 227
 • 232
 • 233
 • 2455***-2459***
 • 252
 • 253
 • 254
 • 257
 • 258
 • 259
 • 265
 • 269
 • 270
 • 275
 • 276
 • 277
 • 279
ქუთაისი
 • 211***-214***
 • 220***-228***
 • 24****
 • 27****
 • 290***-298***
ზესტაფონი
 • 24****
ფოთი
 • 24****
თერჯოლა
 • 24****