ინტერნეტი
ტელევიზია
ტელეფონი
ოფერტა
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
  ოპტიკა სიჩქარე ტარიფი + WiFi * შეკვეთა
  მინიმალი 20 მბ 22 24 შეკვეთა
  სტანდარტი 28 მბ 32 34 შეკვეთა
  სტანდარტი + 40 მბ 39 41 შეკვეთა
  პრემიუმი 50 მბ 49 51 შეკვეთა
  პრემიუმი + 70 მბ 69 71 შეკვეთა
  ბიზნესი 100 მბ 99 101 შეკვეთა
  ADSL სიჩქარე გარანტ. სიჩქარე
  (გლობალი)
  ტარიფი შეკვეთა
  მინიმალი 2 მბ - 5 მბ 2 მბ 22 შეკვეთა
  სტანდარტი 3 მბ - 5 მბ 3 მბ 32 შეკვეთა
  სტანდარტი + 4 მბ - 5 მბ 4 მბ 39 შეკვეთა
  პრემიუმი 5 მბ - 8 მბ 5 მბ 49 შეკვეთა
  პრემიუმი + 6 მბ - 8 მბ 6 მბ 69 შეკვეთა
  ბიზნესი 7 მბ - 8 მბ 7 მბ 99 შეკვეთა
  * WiFi-ს ჩართვა - 1 ლარი, გამორთვა - 1 ლარი