ინტერნეტი
ტვ
ტელეფონი
იურიდიული პირებისთვის
კომპანიის შესახებ
VIP ნომრები
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
კომპანიის სიახლეები
აქციაში ჩართული აბონენტების საყურადღებოდ!

შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტის და სატელევიზიო მომსახურების გაყიდვების წახალისების მიზნით კომპანიამ 2020 წლის 1 მაისს გაუშვა აქცია ორმაგ შეთავაზებაზე.

კერძოდ: თბილისის გეოგრაფიულ არეალში აბონენტებს შეეძლოთ 20 მბ/წმ ოპტიკური ინტერნეტი + IPTV პაკეტი „ძირითადი“ თვეში მხოლოდ 34 ლარად სარგებლობა, ხოლო ამავე პაკეტზე რეგიონებში მცხოვრები აბონენტებისთვის დაწესდა რეგიონალური ტარიფი თვეში 26 ლარი;
აქციის პირობებით ჩართული აბონენტებისთვის აქციით სარგებლობის ვადა განისაზღვრა 2022 წლის 1 აპრილამდე, ხოლო ამავე აქციით ახალი აბონენტების ჩართვა დასრულდა 2021 წლის 10 ნოემბრიდან;
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომპანიამ აქციაში ჩართულ აბონენტებს 30 კალენდარული დღით ადრე გაუგზავნა ტექსტური შეტყობინებები აქციის ვადის გასვლის და სტანდარტულ ბანდლის ტარიფზე გადაყვანის შესახებ.