ინტერნეტი
ტელევიზია
ტელეფონი
ოფერტა
კომპანიის შესახებ
კონტაქტი
იურიდიული პირებისთვის
Online შეკვეთა
ონლაინ გადახდა
ონლაინ დახმარება
საერთაშორისო კავშირი
მთავარი
კომპანიის სიახლეები
2017-07-11 - მომსახურების ხელშეკრულებაში შესული ცვლილებების შესახებ

ინტერნეტის და ტელეფონიის მომსახურეობის ხელშეკრულებაში შევიდა ცვლილებები, რომლებიც ძალაში შედის 2017 წლის 26 ივლისიდან:

  • იცვლება გადახდის წესი და ყველა აბონენტი გადადის წინასწარი გადახდის სქემაზე - მომსახურება გაითიშება ბალანსზე თანხის ამოწურვისთანავე
  • წინა თვის ტელეფონის საუბრების გადახდის ბოლო თარიღი 25 რიცხვის ნაცვლად განისაზღვრება 3 რიცხვით
  • მომსახურების გადაუხდელობის გამო გათიშვის შემთხვევაში, სერვისის კვლავ გასააქტიურებლად საჭიროა 1 თვის სააბონენტო თანხის წინასწარ გადახდა
  • მნიშვნელოვანი პუნქტები, რომლებიც ასახავს ახალ პირობებს: ინტერნეტის ხელშეკრულება - 8.1.1.; 9.2.1. ა) და ბ) და ტელეფონიის ხელშეკრულება - 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

ხელშეკრულებები სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.